Program „Moja Woda 2024” to unikalna okazja dla mieszkańców i przedsiębiorców, oferująca szereg korzyści związanych z efektywnym wykorzystaniem zasobów wodnych. Jednak czas na skorzystanie z tej inicjatywy jest ograniczony – tylko do 30 czerwca można uzyskać cenne dotacje! Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się więcej o tym programie i jak z niego skorzystać.

Zdążyć do 30 Czerwca 2024

Trwa obecnie ostatnia faza programu „Moja Woda”, którą uruchomiono 3 sierpnia 2023 roku. Budżet programu wynoszący 130 milionów złotych nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Posiadacze domów mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego do kwoty 6000 złotych na inwestycje związane z tzw. małą retencją na swoich posesjach. Dotyczy to głównie zbiorników na wodę deszczową, ale także innych instalacji służących do gromadzenia deszczówki czy wody roztopowej.

Realizacją programu zajmują się Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wciąż dysponują środkami przeznaczonymi na ten cel. W Krakowie pozostało już jedynie 5 milionów złotych do rozdzielenia. Pytanie brzmi, czy te środki wystarczą na wszystkie umowy, które jeszcze mogą zostać podpisane?

Dla tych, którzy planują inwestycje w zakresie zbiorników na deszczówkę, instalacji rozsączających, zbiorników retencyjnych czy nawet zielonych dachów, istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania. Jeśli jesteś zainteresowany takim wsparciem, warto dowiedzieć się, jakie są procedury i jak złożyć wniosek o dofinansowanie.

Do kogo jest skierowany program „Moja Woda 2024”

Dofinansowanie z programu „Moja Woda 2024” jest dostępne dla konkretnego kręgu beneficjentów, a dotyczy głównie osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny. Dla tych właścicieli, którzy chcieliby skorzystać z dotacji, program przewiduje wsparcie finansowe na realizację instalacji związanych z zatrzymywaniem i zagospodarowaniem wody deszczowej lub roztopowej.

Aby uzyskać dofinansowanie, beneficjenci programu powinni podjąć konkretne kroki związane z instalacją, które obejmują zakup, montaż, budowę oraz uruchomienie systemu zbierania wody deszczowej lub roztopowej na swojej nieruchomości. Ten rodzaj wsparcia ma na celu nie tylko promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi, ale także wspieranie inicjatyw związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym zarządzaniem wodą na poziomie lokalnym.

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek online w ramach programu „Moja Woda 2024”, należy postępować zgodnie z określonymi krokami. Wzór wniosku PDF dostępny jest na stronie internetowej programu (pobierz wniosek). Procedura składania wniosków obejmuje kilka etapów, które są opisane poniżej:

  • Wszelkie wnioski związane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), obejmujące teren danego województwa, na którym znajduje się nieruchomość objęta planowanym przedsięwzięciem, można składać na obowiązującym formularzu. Można to zrobić poprzez Portal Beneficjenta oraz w wersji papierowej, dostarczając go osobiście do siedziby WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  • Przed złożeniem wniosku online za pośrednictwem Portalu Beneficjenta, wnioskodawca musi zarejestrować się na tym portalu lub zalogować się, jeżeli posiada już konto. Rejestracja umożliwia pobranie formularza wniosku w formie elektronicznej. Wypełniony wniosek należy następnie przesłać przez Portal Beneficjenta do WFOŚiGW.
  • Wnioskodawca, korzystający z Portalu Beneficjenta, zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z tego portalu. Następnie podpisany wniosek w formie papierowej, wraz z wymaganymi załącznikami, należy dostarczyć do WFOŚiGW, również za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W ten sposób wnioskodawca realizuje proces składania wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda 2024” – zarówno online, poprzez Portal Beneficjenta, jak i w formie papierowej, zgodnie z określonymi procedurami.

Zamów zbiornik betonowy na wodę opadową i skorzystaj z dotacji „Moja Woda 2024”

Skorzystaj z dotacji i zamów zbiornik betonowy na deszczówkę jeszcze dziś!

Działaj teraz, nie odkładaj wniosku na później!

Ostatnia data do składania wniosków w ramach programu „Moja Woda 2024” to 30 czerwca. Dla wszystkich tych, którzy pragną poprawić swoje otoczenie, oszczędzać na rachunkach oraz aktywnie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, teraz jest kluczowym momentem do działania. Nie czekaj – sięgnij po dotację już dziś!