Program „Moja Woda”, co to jest i w jakim celu powstał? Kiedy składać wnioski?

Program „Moja Woda” to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który ma zachęcić Polaków do budowy przydomowych zbiorników na deszczówkę i wody roztopowe. Zachętą jest dotacja dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, na której stoi dom jednorodzinny. Ze względu na niekorzystne zmiany klimatu jesteśmy zmuszeni, żeby odzyskiwać jak najwięcej wody z deszczówki, bo poziom wód gruntowych spada i w perspektywie kilku lat grożą nam dłuższe okresy suszy.

W zeszłym roku program cieszył się bardzo dużą popularnością i pula środków przeznaczonych na dotację rozeszła się w dwa miesiące. Dlatego na początku 2021 roku został uruchomiony kolejny program na 2021. Z pulą dotacji 100 mln złotych.

Wniosek o dotację możesz złożyć po zakończonej inwestycji.

Kto może skorzystać z programu „Moja Woda” inaczej „Oczko+”?

Dotacja 5000 zł, przeznaczona jest dla osób, które na swojej posesji wybudują zbiornik retencyjny lub zbiornik na deszczówkę zamknięty lub otwarty na powierzchni lub pod ziemią.

Ile wynosi dotacja na zbieranie deszczówki?

Jednorazowa dotacja to 5000 zł, w programie przewidziane jest dofinansowanie 20 tys. przydomowych instalacji z puli 100 ml złotych programu NFOŚiGW.

Jak długo trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku o dotację z programu moja woda?

Od momentu złożenia kompletnego wniosku czas rozpatrzenia będzie wynosił ok 1 – 2 miesięcy. O decyzji pozytywnej bądź negatywnej zostaniesz poinformowany listownie.

Jak duży ma być zbiornik na deszczówkę, żeby otrzymać dotację?

Program przewiduje zbiorniki o pojemności minimum 2 m3, , lecz w przypadku zbiorników nadziemnych zamkniętych możesz kupić dwie sztuki po minimum 1 m3 . Dotacja nie obejmuje zakupu mniejszych niż 1 m3 oraz postawienia kilku zbiorników po 1 m3.

Jakie dokumenty należy dodać do wniosku o dofinansowanie z programu moja woda?

Aby stać się beneficjentem programu „Moja Woda” należy złożyć wniosek wraz z załącznikami:

• faktury/rachunki opłacone,

• protokoły odbioru w przypadku montażu przez firmę bądź oświadczenie o samodzielnym montażu zgodnie ze wzorem,

• dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania,

• druk zapotrzebowania zgodnie ze wzorem, ewentualnie dokumenty potwierdzające uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w przypadku nowo wybudowanych domów.

Faktury/rachunki muszą być wystawione na wnioskodawcę oraz posiadać zgodny opis ze zrealizowanym zadaniem. Protokół odbioru musi zawierać wyszczególnione użyte materiały, zainstalowane elementy i wykonane prace, zgodnie z załącznikiem G2 we wniosku.

Czy można wycenić koszt samodzielnego montażu zbiornika na deszczówkę?

Jeśli samodzielnie wykonasz montaż kwalifikowany jest tylko koszt zakupu materiałów i urządzeń, ewentualnie usługa koparki.

Od kiedy i gdzie można składać wnioski o dotacje 5000 zł z programu moja woda na instalacje zbiornika na deszczówkę?

Wnioski można już składać od 1 czerwca 2020 roku, należy pamiętać ze inwestycja musi być odebrana i działać nieprzerwanie przez 3 lata od uzyskania zwrotu.

Do czego wykorzystać deszczówkę i wody roztopowe? Dlaczego warto zbierać deszczówkę?

Deszczówkę możesz wykorzystać do podlewania roślin ogrodowych i trawników, a także możesz użyć w instalacjach domowych. Kolejną z opcji zagospodarowania wody z deszczówki jest mycie aut, ze względu na korzystne właściwości. Deszczówka to woda miękka, możesz ją wykorzystać do prania odzieży bez nadużywania proszku i środków zmiękczających.

Wykorzystanie deszczówki ma korzystny wpływ na środowisko, dzięki temu, że zużywasz nawet do 50 % mniej wody z wodociągów obniżysz rachunki i zauważysz oszczędności.

W przypadku suszy z czystym sumieniem możesz zadbać o swój ogród lub umyć samochód, bo woda, którą zgromadziłeś pochodzi z Twojego własnego zbiornika.

Więcej na temat zalet budowy zbiornika na deszczówkę możesz przeczytać w tym artykule na naszym blogu.